2023.04.25| Nyhet

Kallelse till årsstämma 2023

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige håller årsstämma torsdag den 25 maj 2023 klockan 17:00.

Frukostklubben

Stämman äger rum i våra lokaler på Munkbron 9, 3tr i Stockholm (ej hiss).

Blir intresset stort kan stämman komma att flyttas till annan lokal. Detta meddelas i så fall per e-post.

Delägare eller fullmaktstagare som vill delta i stämman ska anmäla sig till bolaget senast den 12 maj 2023. Vänligen anmäl deltagande med: namn, försäkrings– eller personnummer samt e-postadress via mejl till  info@ankepupillkassan.se

Om du vill följa mötet, utan möjlighet att rösta, kan du göra det via Teams. Meddela oss på ovan mejladress så får du en möteslänk. 

På årsstämman behandlas ärenden enligt lag och bolagsordning.

Eventuella motioner ska ha inkommit till oss senast den 12 maj 2023 för att kunna behandlas på stämman. Även eventuella fullmakter från delägare ska ha inkommit till oss i original per samma datum.

Välkommen!

Niclas Fredrikson
Verkställande direktör

Ring oss på

08-10 60 00