2024.04.16| Nyhet

Kallelse till årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige tisdagen den 14 maj 2024 klockan 15:00.

Stämman kommer att äga rum i våra lokaler på Munkbron 9, 3tr i Stockholm (ej hiss).

Blir intresset stort kan stämman komma att flyttas till annan lokal. Detta meddelas i så fall per e-post.

Delägare eller fullmaktstagare som vill delta i stämman ska anmäla sig till bolaget senast den 7 maj 2024.

Vänligen anmäl deltagande med: namn, försäkrings– eller personnummer samt e-postadress
via mejl till  info@ankepupillkassan.se. Vi skickar därefter ut länk till stämmohandlingar.

På årsstämman behandlas ärenden enligt lag och bolagsordning.

Eventuella motioner ska ha inkommit till oss senast den 7 maj 2024 för att kunna behandlas på stämman. Även eventuella fullmakter från delägare ska ha inkommit till oss i original per samma datum.

Välkommen!

Niclas Fredrikson
Verkställande direktör

Ring oss på

08-10 60 00