2022.04.14| Nyhet

Kallelse till årsstämma

Välkommen på årsstämma den 19 maj 2022. Delägare eller fullmaktstagare som vill delta i stämman ska anmäla sig till bolaget senast den 12 maj 2022.

Kallelse till årsstämma i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

Torsdag den 19 maj 2022 klockan 15:00.

Stämman kommer att äga rum i våra lokaler på Munkbron 9, 2tr i Stockholm (ej hiss). Blir intresset stort kan stämman komma att flyttas till annan lokal. Detta meddelas i så fall per e-post.

Delägare eller fullmaktstagare som vill delta i stämman ska anmäla sig till bolaget senast den 12 maj 2022. Vänligen anmäl deltagande med: namn, försäkrings- eller personnummer samt e-postadress via mejl till info@ankepupillkassan.se

På årsstämman behandlas ärenden enligt lag och bolagsordning.

Eventuella motioner ska ha inkommit till oss senast den 12 maj 2022 för att kunna behandlas på stämman. Även eventuella fullmakter från delägare ska ha inkommit till oss i original per samma datum.

Välkommen!
Niclas Fredrikson
Verkställande direktör

Ring oss på

08-10 60 00