Om du är missnöjd

HAR DU KLAGOMÅL?

KLAGOMÅL

Änke- och Pupillkassan är ett kundägt bolag. Därför är det extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör.

Om något inte har fungerat som det ska, vill vi förstås veta varför. Om du tycker att vi inte har skött ditt ärende så bra som vi borde, vill vi att du berättar det för oss.

Välkommen med dina synpunkter – de hjälper oss att bli bättre!

Gör så här om du är missnöjd med något eller vill framföra klagomål eller begära omprövning.

  1. Kontakta i första hand handläggaren.
  2. Om du fortfarande är missnöjd, kontakta vår klagomålsansvarige bolagets vd, Niclas Fredrikson. Telefon: 08-10 60 00, e-post: info@ankepupillkassan.se
  3. Vänd dig till Personförsäkringsnämnden om tvisten handlar om en försäkringsmedicinsk fråga. Telefon 08-522 78 720.
  4. Vänd dig till Allmänna Reklamationsnämnden vid övriga tvister. Telefon 08-508 860 00
  5. Väck talan i allmän domstol.

Om du är konsument kan du även vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för upplysningar och råd. Telefon 0200-225 800.

Du kan även kontakta Konsumentverket, telefon 0771-42 33 00, samt de kommunala konsumentvägledarna.

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?