Livförsäkring - bästa omtanken om dina nära

FEM STARKA SKÄL

LIVFÖRSÄKRING MED ÅTERBÄRING

När man är mitt i livet med barn, jobb och bolån är det sista man vill tänka på det otänkbara: vad skulle hända med familjen om något skulle hända mig? Ändå är det klokt att ta sig tiden att se över sitt försäkringsskydd. Och att faktiskt teckna en livförsäkring.

Pengar kan verka futtigt i sammanhanget, ändå är det just pengar som kan vara nyckeln till trygghet om det otänkbara skulle hända. Att planera – och skaffa – ett ekonomiskt skydd för dina nära och kära kan vara det bästa sätt som finns att visa omtanke.

Ekonomisk trygghet för dina närmaste

En livförsäkring betalas ut med ett engångsbelopp. Vem som ska vara mottagare av pengarna väljer du själv. Det kan vara din partner, dina barn eller någon annan du bryr dig om och vill ge ekonomiskt skydd om du skulle gå bort.

Sjunkande premier och en unik slutåterbäring

När du tecknar en livförsäkring hos Änke- och Pupillkassan blir du även delägare i bolaget . Det betyder att du får del i det eventuella överskott som bolaget ger. En del av återbäringen använder vi till att sänka dina framtida premier. Resten betalar vi ut som slutåterbäring när din försäkring förfaller – till dig om du lever när försäkringstiden löper ut, eller till dina efterlevande tillsammans med försäkringsbeloppet om du skulle avlida.

Enda livförsäkringen som ger återbäring

En livförsäkring med återbäring ger dig full trygghet under hela tiden som du är försäkrad, samtidigt som du eller dina efterlevande har möjlighet att få pengar tillbaka från det överskott som försäkringen har genererat genom åren. Tack vara en genomsnittlig återbäringsränta på 8 % per år har våra försäkringstagare kunnat glädja sig åt decennier av stabila finanser och en återbäring som vi faktiskt är ensamma om i branschen.

Vem kan teckna livförsäkring?

Vår livförsäkring kan i allmänhet tecknas om du är frisk, bosatt i Sverige sedan minst tre år och ännu inte har fyllt 70 år. Hur stor försäkring du kan teckna och hur lång försäkringstid du kan välja beror bland annat på din ålder. Det lägsta försäkringsbeloppet är 500 000 kronor, det högsta är 10 miljoner kronor. Försäkringen kan gälla fram tills du fyller 80 år. Premien betalas normalt under hela försäkringstiden, men du kan också välja att betala en högre premie under kortare tid.

Vilken nivå passar dig? Det beror på!

Din ålder, boende, inkomst, lånesituation, antal barn och deras ålder är några faktorer som spelar in. Och givetvis hur omfattande ekonomiskt skydd du önskar dina nära om du skulle gå bort. Fråga oss gärna om du vill veta mer. Vi har en minst sagt lång historia och erfarenhet av livförsäkringar och efterlevandeskydd. Läs även mer i vårt Faktablad Livförsäkring

Änke- och Pupillkassan i Sverige – vilka är vi?

Änkan som vi kallas i folkmun, är världens äldsta existerande livförsäkringsbolag med anor som sträcker sig ända till 1700-talet. Det betyder inte bara att vi har överlevt statskupper, maskeradbaler, förlusten av Finland, emigrantvågor, några depressioner och två världskrig. Det har också gjort oss till den mest erfarna specialisten på livförsäkring och efterlevandeskydd.

Ett ömsesidigt livförsäkringsbolag

Då som nu ägs och drivs vi av och för våra kunder, försäkringstagarna. De allra flesta av våra försäkringstagare har dock aldrig någon nytta av våra livförsäkringar – däremot stor glädje av den unika återbäringen. Det är den som skiljer oss från andra livförsäkringsbolag.

Ordet ”Pupill” i ”Änke- och Pupillkassan” betyder förresten föräldralöst barn.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?