Räkna ut din premie

Premien för din försäkring beror bland annat på din ålder, vilket försäkringsbelopp du väljer och hur länge du vill att din livförsäkring ska gälla. Här kan du räkna ut hur stor din premie blir beroende på dina val.

När är du född?

Du kan i allmänhet teckna livförsäkring hos oss från det att du fyller 18 år fram till månaden innan du fyller 70 år.

Du måste vara år för att ansöka om livförsäkringen.

Välj önskad försäkringstid, betalningstid och försäkringsbelopp

Försäkringstid

Hur länge vill du att din försäkring ska gälla? Många väljer till exempel att skydda familjen till dess barnen klarar sig själva ekonomiskt. Kortaste försäkringstiden är 5 år.

Man får högst vara 80 år när försäkringen går ut.

Premiebetalningstid

Det vanliga är att man betalar premien under hela försäkringstiden (max fram till du fyller 70 år). Men du har även möjlighet att välja kortare tid om du vill, eller betala en engångspremie direkt när du tecknar försäkringen.

Räkna utifrån försäkringsbelopp eller årspremie

Här kan du räkna ut din premie med utgångspunkt i det livförsäkringsbelopp du önskar. Eller beräkna hur högt försäkringsbeloppet blir utifrån den årspremie du kan och vill betala.

FÖRSÄKRINGSBELOPP

Vilket ekonomisk skydd behöver dina efterlevande om du skulle avlida? Ange det försäkringsbelopp du vill att de ska få. Lägsta belopp är 500 000 kronor. Högsta möjliga belopp som du kan räkna med här är 4 830 000 kronor. Är du intresserad av ett högre försäkringsbelopp kontaktar du oss så räknar vi ut premien tillsammans. Om du vill att din försäkring ska gälla efter att du fyller 70 år är det högsta möjliga försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor. Efter 75 års ålder är högsta möjliga försäkringsbelopp 500 000 kronor

PREMIE

Här kan du istället ange vilken årspremie du är beredd att betala och på så sätt få fram vilket livförsäkringsbelopp det ger dig.

Här nedan visas det försäkringsbelopp som du har valt. Alternativt den årspremie du valde att räkna med.

Om det finns flera alternativ visas även dessa, så att du kan göra en jämförelse.
Klicka i det belopp du är intresserad av för att gå vidare.

Försäkringsbelopp Avtalad premie
Rabatterad premie * Total återbäring efter försäkringstiden *

* Rabatterad premie och total återbäring efter försäkringstiden är uppskattad och inte garanterad. Vi har räknat med en genomsnittlig återbäringsränta på 8% och använt dagens förutsättningar och metod för hela perioden.

Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?