Räkna ut din premie

VAD BLIR MIN PREMIE?

Din premie bestäms av en rad olika faktorer, bland annat din ålder, vilket försäkringsbelopp du väljer och hur länge försäkringen ska gälla. Här kan du räkna ut hur stor den blir beroende på dina val.

När är du född?

Du kan i allmänhet teckna livförsäkring hos oss från det att du fyller 18 år fram till månaden innan du fyller 70 år.

Du måste vara år för att ansöka om livförsäkringen.

Välj önskad försäkringstid, betalningstid och försäkringsbelopp

Försäkringstid

Man får högst vara 80 år när försäkringen går ut.

Betalningstid

Premien för försäkringen betalas normalt under hela försäkringstiden, max fram till 70 års ålder, men du kan även välja en kortare premiebetalningstid. Du kan också välja att betala en engångspremie.

Försäkringsbelopp eller premie

Här kan du räkna på försäkringsbelopp från 500.000 kronor upp till 100 prisbasbelopp på 4.730.000, och öppna för att teckna försäkring upp till det beloppet. Om du är intresserad av ett högre försäkringsbelopp ber vi dig att kontakta oss. Efter 70 års ålder är högsta möjliga försäkringsbelopp 1.000.000 kronor och efter 75 år är högsta möjliga försäkringsbelopp 500.000 kronor. Tänk igenom hur mycket den du vill skydda ekonomiskt behöver ifall du skulle avlida. Ange sedan det försäkringsbelopp du vill att dina efterlevande ska få, eller den årspremie du känner att du kan avvara.

Försäkringsbelopp
Premie per år


Här nedan visas det försäkringsbelopp du valt, vi visar även alternativa försäkringsbelopp för att du ska kunna göra en jämförelse.
Välj det belopp du önskar för att gå vidare.

Försäkringsbelopp Avtalad premie
Rabatterad premie * Total återbäring efter försäkringstiden *

* Rabatterad premie och total återbäring efter försäkringstiden innebär ingen utfästelse. Vi har räknat med en genomsnittlig återbäringsränta på 8% och använt dagens förutsättningar och metod för hela perioden.

Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?