2024.01.30| Nyhet

Sveriges klimatförhandlare gästade Änkans frukostklubb

När Änkans frukostklubb hade premiär samlades runt tjugo morgonpigga gäster för att lyssna till Mattias Frumerie. Mattias är Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare för Sveriges räkning i det internationella klimatarbetet. 

Mattias Frumerie - Änkans frukostklubb

Medan vi åt frukost berättade Mattias om sitt arbete för att bidra till övergången till klimatsmarta samhällen globalt. I december hade han en viktig roll under FN:s klimatmöte COP28 i Dubai i Förenade Arabemiraten. Mötet ledde fram till en överenskommelse som visar att alla världens länder för första gången är överens om att ställa om från fossila bränslen.

— Nästa år firar Parisavtalet 10-årsjubileum och vi ser nu en större samsyn kring målsättningen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Den del av vårt arbete som märks mest är just de årliga COP-mötena, där vi arbetar med att säkra genomförande av de avtal som skrivits under. Nästa vecka kommer vi inom EU diskutera hur vi kan bidra till det fortsatta arbetet för att uppnå omställningen från fossila bränslen, berättade Mattias.

Oväder kan radera fem procent av ett lands BNP

Mattias har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som diplomat i Sveriges utrikesförvaltning. Förutom placeringar i Budapest och Bryssel har han arbetat med frågor relaterade till Europa och EU, Afrika och USA.

— Om man tittar på effekterna av klimatförändringarna är afrikanska länder och små ö-stater särskilt utsatta. Tidigare kunde utsatta länder drabbas av förödande stormar ungefär vart femte år, nu är stormarna mer återkommande och dessutom mer intensiva. En enskild storm kan radera femtio procent av ett lands BNP. Som en följd av det ser vi nu att nya typer av avtal kommer till, som exempelvis länder i Stillahavsregionen som ingår avtal med närliggande länder om att ta emot klimatflyktingar.

Sverige har kraften att driva förändring

Mattias uppdrag är att öka ambitionerna i genomförandet av Parisavtalet.

— Fler måste göra mer! Fler länder behöver bli mer ambitiösa i sitt arbete. Vi behöver minska klimatutsläppen med 45% till 2030, men det vi ser nu är att utsläppen kommer att öka med 2% och det är G20-länderna som står för 80% av utsläppen.

Mattias konstaterade att EU och Sverige har en ledarroll i det globala klimatarbetet. Vi har kraft att driva på utvecklingen och hjälpa till med omställningen globalt. Alla länder behöver bygga robusta samhällen och som kan stå emot ökade temperaturer och ett förändrat klimat.

Vi har identifierat policy, finansiering och teknologi som tre element som driver på klimatarbetet globalt. Spetsen i den svenska omställningen är att den har sådan bredd. Den pågår inom alla sektorer i samhället. Från utvecklade länders sida har vi åtagit oss att bidra med 100 miljarder dollar per år till utvecklingsländernas klimatarbete. Det är en liten del av finansieringen som krävs för att utvecklingsländerna ska klara omställningen. För att omställningen ska lyckas behöver finansiella flöden ställas om för att bidra till Parisavtalets mål.

Vi på Änkan tackar Mattias för en intressant dragning och för det viktiga jobb han gör för klimatet. Vi riktar även ett stort tack till alla gäster som kom och lyssnade med oss.

Om du vill vara med nästa gång Frukostklubben ses, registrera dig här!

Ring oss på

08-10 60 00