2020.06.1| Pressrelease

Ny återbäringsränta från 1 juni 2020

Konsekvenserna av coronaviruset covid-19 i samhället och på de finansiella marknaderna har påverkat bolaget.

Med anledning av osäkerheten på de finansiella marknaderna sänker Änke- och Pupillkassan återbäringsräntan från 8 till 4 procent per den 1 juni 2020.

– Trots de stora rörelserna på världens börser har bolaget en god ekonomi. Vi hade per den 31 december 2019 en kollektiv konsolideringsnivå som översteg det övre intervallet i konsolideringspolicyn som är 135 – 165 procent. Nu ligger bolagets konsolideringsnivå i mitten av detta intervall. Vi är glada att vår goda ekonomi och vårt fokus på efterlevandeskydd kan fortsätta att vara en trygghet för våra kunder i denna oroliga tid, säger Niclas Fredrikson, VD för Änke- och Pupillkassan.

Ring oss på

08-10 60 00