2021.01.28| Nyhet

Nya möjligheter i förändringens tid

När många trodde att pandemin var över har en förnyad smittvåg nått stora delar av världen, inte minst Sverige.

Efter det andra pandemiåret kan vi sammanfatta att bolaget har klarat sig mycket bra. Med vårt framgångskoncept att skapa ekonomisk trygghet för familjer blickar vi framåt och kommer under 2022 genomföra ett förändringsarbete för att förbättra kundupplevelsen.

Världen återhämtade sig på ett anmärkningsvärt sätt under 2021 efter den största ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. Den kraftiga återhämtningen som förutspåddes under sommaren när vacciner rullades ut tappade dock lite fart när smittspridningen ökade igen under hösten samtidigt som inflationen tog fart för första gången på många år. Bland ekonomiska experter går meningarna lite isär om det är en mer övergående eller permanent ökning av priserna. Några centralbanker har nu börjat att höja sina styrräntor, dock inte Riksbanken. Vid slutet av året stängde många aktiemarknader, som Stockholmbörsen, på eller nära nya toppnivåer. Början av 2022 har varit mer turbulent i finansiella marknader i spåren av ökad inflationsoro och geopolitisk osäkerhet.

Vi gläder oss över att mer än 200 familjer valt att trygga sin framtid ekonomiskt hos oss under 2021. Vi märker i vår dialog med våra kunder att behovet att se över familjens livförsäkringsskydd ökar i allvarliga och turbulenta tider som nu. När många människor reflekterar över på vad som egentligen är viktigt. Vi är extra glada över att så många unga familjer valt att teckna en försäkring hos oss.

2021 inleddes med att vi höjde återbäringsräntan till 10 procent för våra kunder från och med den 1 april. En fortsatt god avkastning på det förvaltade kapitalet i kombination med låga försäkrings- och driftkostnader ledde till att återbäringsräntan kunde höjas till 16 procent från den 1 september, vilket tillhör toppen bland de svenska livförsäkringsaktörerna. Över en femårsperiod har bolaget haft en genomsnittlig återbäringsränta på över 11 procent.

En viktig anledning till att bolaget funnits i snart 300 år är att vi hela tiden anpassat oss till vår samtid. Teknikutveckling och förändrade beteenden gör att bolaget nu gör en stor digital transformation för att möta kunderna i en smartare digital miljö på det sätt som efterfrågas. Samtidigt automatiserar vi en mängd rutiner för en säkrare och effektivare administration. Allt ska leda till att vi kan ge nya och befintliga kunder en förbättrad kundupplevelse tillsammans med vår specialistkunskap om livförsäkringar genom vår personliga service. Administrativt är det en av de största förändringarna bolaget genomgår när vi tar steget fullt in i den digitala ekonomin.

Bolagets långsiktiga strategi om en stabil tillväxt och ett starkt varumärke utgör grunden. Förändringsarbetet handlar om att effektivisera rutiner och förenkla för kunderna. Ett stort insiktsarbete har gjorts. Det är kundintervjuer, samtal med branschkollegor och ledande experter inom digital transformation samt diskussioner internt i bolaget. Förändringsarbetet involverar bolagets medarbetare, ett kluster av specialistkonsulter och en engagerad styrelse. Totalt engageras ett 20-tal personer i bolagets drift och utveckling.

2021 har varit ett händelserikt och turbulent år. Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till att göra världens äldsta livförsäkringsbolag ännu bättre. Förhoppningen är att vi snart kan se ett slut på pandemin. Vi kommer inte att komma tillbaka till situationen som rådde innan. Alltför mycket har förändrats med exempelvis distansarbete och digitalisering. Men förändring kan många gånger vara bra. Det gäller att ta tillvara möjligheterna som ges. Änke- och Pupillkassan kommer fortsätta att med en stabil ekonomi för bolaget som grund erbjuda robusta livförsäkringar för våra kunder. Och vi ser fram mot att välkomna fler nya kunder till bolaget.

Vinterhälsningar

Niclas Fredrikson

Verkställande direktör

Niclas har jobbat med pension och försäkring sedan han tog sin universitetsexamen. Han är VD för Änkan sedan 2019. “Det roligaste med mitt jobb är att hjälpa kunder att hitta en lösning som passar just deras behov.”

Ring oss på

08-10 60 00