Änke- och Pupillkassans styrelse

Änke- och Pupillkassans styrelse består av ledamöter med bred erfarenhet inom bland annat försäkring, pension, IT och digitala tjänster. Styrelseledamöternas erfarenhet från olika branscher är en bidragande orsak till vårt framgångsrika moderniserings- och digitaliseringsarbete.
 
Som försäkringstagare är du delägare och har rätt att påverka sammansättningen av bolagets styrelse. Det görs vid den årliga bolagsstämman.

Styrelsemedlemmar

Jan Ahlström

Ordförande

Född: 1956.
Inträdde i styrelsen: 2017.
Jan var ordförande och ledamot i valberedningen för Änkan mellan 2011 och 2018, innan han valdes till styrelsen 2017. Jan var VD för PRI Pensionsgaranti under åren 2010-2020 och VD för PRI Pensionstjänst AB mellan 2006 och 2010. Han är även styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och har tidigare haft ledande befattningar inom SPP Liv.

Nina Junehed

Styrelsemedlem

Född: 1976
Inträdde i styrelsen: 2021
Nina är Chief Information Officer på ISS och har över 20 års erfarenhet inom IT och verksamhetsutveckling. De senaste 15 åren har Nina haft ledande befattningar inom bland annat Åhlens, Kicks och Lagerhaus. Hon har även arbetat inom SAS Institute med att öka kunskap och affärsvärde med hjälp av teknik och AI.

Åsa Skogsfors

Styrelsemedlem

Född: 1972.
Inträdde i styrelsen: 2017.
Åsa är Head of Treasury & Tax på ICA Gruppen AB. Mellan 2016 och 2022 hade hon en liknande tjänst på Viaplay Group AB och Modern Times Group AB. Åsa har även haft ledande befattningar inom Electrolux AB mellan åren 2001 och 2016, bland annat som Head of Corporate Finance & Markets samt CIO för Electrolux pensionsstiftelse. Åsa har även varit anställd på SEB.

Mikael Lundgren

Styrelsemedlem

Född: 1983
Inträdde i styrelsen: 2021
Mikael är Pension Manager på Electrolux AB där han ansvarar för kapitalförvaltning och riskhantering av gruppens pensionstillgångar. Han har en bakgrund som investeringskonsult på Mercer Investments.

Annette Tiljander

Styrelsemedlem och ledamot i Änkans valberedning

Född: 1951
Inträdde i styrelsen: 2016
Annette har varit vd för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och arbetat som jurist och chef inom försäkringsbranschen. Hon är styrelseordförande i Systembolaget AB:s pensionsstiftelse och ledamot i Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening. Annette är ledamot i Änkans valberedning.

Lena Wenehult

Styrelsemedlem

Född: 1958
Inträdde i styrelsen: 2014
Lena driver och har styrelseuppdrag i konsultverksamheten Wenehult & Partners AB.

Valberedning

Magnus Dahlgren (ordförande)
Mikael Elf
Birgitta Sköld
Annette Tiljander

Ring oss på

08-10 60 00