2024.05.3| Nyhet

Premien ser hög ut – är Änkans livförsäkring dyr?

Vid första anblick tycker många att Änkans livförsäkring har en hög premie, jämfört med andra försäkringsbolag. Men om man ser på det långsiktigt ser det annorlunda ut.

Livförsäkring premie och återbäring

Detta är ett exempel på hur premie och återbäring kan se ut. Vi kan inte garantera återbäring, men än så länge har alla våra kunder fått det. Du kan själv logga in med bank-id och räkna på din premie och återbäring här.

– Den största skillnaden är att hos de flesta andra försäkringsbolag blir månadspremien, alltså det du betalar in för att ha en försäkring, dyrare och dyrare när du blir äldre. Hos Änkan blir premien aldrig högre än när du tecknade försäkringen, däremot kan den minska med åren, säger Niclas Fredrikson, vd på Allmänna Änke- och pupillkassan.

Sänkt premie med tiden

Änkan är ett ömsesidigt bolag och det gör att alla som tecknar försäkring är delägare. Änkan har en stabil kassa och har år efter år gjort ett positivt resultat. Överskottet går inte till okända ägare, utan till dig som är försäkringstagare.

– Änkans överskott går tillbaka till våra kunder, dels i form av återbäring, dels i form av premierabatt eller som pensionstillägg i händelse av försäkringsfall. Detta gör att premien inte blir hög om man ser över hela försäkringstiden. Dessutom kan man säga att vi rör oss i gränslandet mellan försäkring och sparande. De som överlever sin försäkring hos Änkan får tillbaka en bra slant i form av återbäring, säger Niclas.

Hur beräknas premie och återbäring hos Änkan?

När vi beräknar premien för Änkans livförsäkringar gör vi ett antal antaganden. Några av dem är:

Vi är försiktiga i våra uträkningar och det verkliga utfallet brukar bli bättre än våra antaganden. När bolaget får ett överskott bildas återbäring och den fördelar vi till de olika försäkringarna i proportion till hur mycket de har bidragit till överskottet.

Kort kan man säga att det finns två typer av livförsäkringar:

Livförsäkring med naturlig premie

Erbjuds av de flesta stora livförsäkringsbolagen och är den typ av premie som vi är vana vid att se. Det är en ren riskförsäkring som går ut på att ersättningen betalas ut om man dör. Avtalet rullar oftast på ett år och förnyas sedan, ofta med höjd premie. När avtalet löper ut, eller om man slutar betala, förfaller försäkringen.

Livförsäkring över en bestämd period

Det här är den livförsäkring Änkan erbjuder idag. Om du dör betalas ersättningen ut på samma sätt som hos andra livbolag. Men när du tecknar försäkringen väljer du över hur lång tid försäkringen ska gälla och tecknar ett avtal för hela den perioden. Du väljer själv om du vill betala hela premien för hela perioden eller om du vill betala den löpande, till exempel kvartalsvis. När avtalet löper ut har du rätt till det överskott som försäkringen bidragit med. Om du slutar att betala in premien har du kvar din försäkring, men då med minskat försäkringsbelopp och du har fortfarande rätt till det överskott som försäkringen bidragit med.  

– Det är lätt att lockas till en försäkring som har en låg ingångspremie och jag tror tyvärr att många är omedvetna om att premien sedan höjs år för år i takt med stigande ålder. På samma gång förstår jag att Änkan kan skrämma bort den som bara tittar på premien och inte förstår att en livförsäkring med återbäring och premie på bestämd period kan ge mycket tillbaka med tiden, säger Niclas.

Rika Tillsammans jämför livförsäkringar

Många som är kunniga inom ekonomi och som gillar att göra bra affärer väljer Änkan just för att de ser de långsiktiga fördelarna. Om du vill fördjupa dig i hur Änkans försäkring står sig mot andra, ta gärna en titt på den här jämförelsen av livförsäkringar hos Rika Tillsammans.

Här kan du fylla i dina uppgifter och ta reda på hur din premie och återbäring kan bli.

Ring oss på

08-10 60 00