2023.05.30| Nyhet

Sammanfattning av Änkans stämma

Torsdagen 25:e maj hölls Änke- och Pupillkassans stämma i lokalerna på Munkbron. Styrelsemedlemmar, anställda och kunder, som ju också är delägare, samlades för att få en uppdatering om året som gått. Niclas Fredrikson, vd, berättade om verksamheten och lyfte framför allt några höjdpunkter:

Jan Ahlström och Niclas Fredrikson

Teknik hjälper oss till förbättrad kundupplevelse

Änkans nya försäkringssystem är nu på plats. Bytet möjliggör en förbättrad kundupplevelse, tydligare bild för beräkning av premier och en mer effektiv hantering av ansökningar. Det gör även att Änkan nu har gått över till digital fakturering och får möjligheter att erbjuda mer kundanpassad kommunikation.

— Det är ett tekniskt mycket modernt och framtidssäkra försäkringssystem som ger bättre möjligheter till skalbarhet och utveckling av Änkans erbjudande, sa Niclas Fredrikson, vd för Änke- och pupillkassan i Sverige.


Fastigheten på Munkbron ger bra stabilitet i bolaget

Året stängdes med en totalavkastning på 0,4%. Det är väldigt bra med tanke på hur marknaden har sett ut. Änkan äger hela den fastighet där kontoret ligger, på Munkbron i Stockholm. Under året har kontoren i fastigheten renoverats och Änkan har flyttat högre upp i huset, till en mindre lokal. Lokalen de flyttat från hyrs nu ut.

— Fastigheten ger stabilitet i kassan. Vi är också glada att ha nöjda och bra fastighetsgäster som tar hand om fastigheten tillsammans med oss, sa Niclas.

Änkan ger tillbaka till sina kunder i form av höjd återbäringsränta

Konsolideringsnivån är något hög och det är en av anledningarna till att Änkan har höjt återbäringsräntan under året. Har man livförsäkring hos Änkan kan man efter en tid få rabatt på premien.  

— Hela Änkans affärsmodell går ut på att förvalta kundernas kapital och förtroende. Vi ger alltid tillbaka allt överskott som tillhör försäkringen. Det gör vi iform av premierabatt på vissa produkter och i form av slutåterbäring vid försäkringstidens slut. , sa Niclas.

Gott resultat trots turbulent marknad

Stämningen under mötet var lika god som bullarna och solen sken över Riddarfjärden.

— Änkan visar ett väldigt bra resultat om vi jämför med andra aktörer på marknaden. Det är vi såklart glada och stolta över, sa Jan Ahlström, ordförande i Änke- och Pupillkassans styrelse.

Ring oss på

08-10 60 00