2024.03.18| Pressrelease

Stabilt femårsresultat visar på styrkan i Änkans affärsmodell

Styrelsen i Änkan har beslutat att låta återbäringsräntan ligga kvar på 10 procent. Bolagets ekonomi är stark och har en kollektiv konsolidering per den 29 februari på 167 procent.

Niclas Fredrikson, Änkan

Änkan har stått stadig under turbulenta år. När vi blickar tillbaka på 2023 och även på en femårsperiod har livförsäkringsbolaget haft:

— Trots oro i världen har Änkan starka år i ryggen. Det blir särskilt tydligt när vi tittar på en femårsperiod. Den stabila kassan beror på god avkastning på våra tillgångar, ett bra försäkringsresultat och god kostnadskontroll säger Niclas Fredrikson, vd för Allmänna Änke- och Pupillkassan.

Som ömsesidigt bolag går överskottet tillbaka till kunderna som också är delägare. Det sker i form av återbäring och sänkta premier.

Hållbarhet och långsiktighet

Änkans affärsmodell bygger på långsiktighet och det är tydligt uttalat att investeringar både ska ge godavkastning och bidra till ett hållbart samhälle.

När Änkans kapitalförvaltare SEB utvärderar investeringsportföljen ur ett hållbarhetsperspektiv visar det att bolaget har väsentligt lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex och lägre vattenförbrukning och 
avfallsvolymer. 

– Resultaten av den här utvärderingen är glädjande. På samma gång ska det hanteras med ödmjukhet, givet komplexiteten i den gröna omställningen i samhället, säger Niclas Fredrikson, vd på Änkan.

Kort om Änkan

Änkan är expert på livförsäkringar och vi erbjuder återbäring på livförsäkring något som är unikt på marknaden. Änkans affärsidé är enkel och den har behållit sin kraft under snart 300 år; Vi skapar framtidstro och frihet för familjer, genom stabil och ekonomisk trygghet. Om familjens inkomst minskar på grund av dödsfall ska de efterlevande åtminstone inte lida ekonomiskt.

Bolaget är stabilt och besitter stor kunskap och expertis kring livförsäkringar. Självklart har Änkans erbjudande utvecklats tillsammans med världen omkring oss. Familjer kan se ut på många olika sätt och det gör även våra livförsäkringar.

Kontakt: Niclas Fredrikson, vd för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

niclas.fredrikson@ankepupillkassan.se, 0768-17 13 77.

Ring oss på

08-10 60 00