Vår styrelse

ÄNKE- OCH PUPILLKASSANS STYRELSE

Jan Ahlström, ordförande Änke- och Pupillkassan

Jan Ahlström, ordförande

Född 1956. Jan inträdde i styrelsen 2017, valdes till ordförande 2018 och har varit ordförande och ledamot i valberedningen för Änke- och Pupillkassan mellan 2011 och 2018.

Jan är sedan 2010 vd vid PRI Pensionsgaranti. Mellan åren 2006 och 2010 var han vd för PRI Pensionstjänst AB. Nu är han vd och ordförande för PRI Pensionstjänst AB. Vidare är Jan ordförande i PRI Stiftelsetjänst AB samt ordförande i Bliwa Livförsäkring AB:s valberedning. Han har tidigare haft ledande befattningar inom SPP Liv.

Kjell Ormegard

Född 1949. Inträdde i styrelsen 2011.

Kjell har arbetat i den finansiella miljön sedan 1970-talet. Han har haft ledande befattningar i Handelsbanken Capital Markets, Alfred Berg, Consensus och Affärsvärlden. Kjell är ledamot i Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Utöver det bedriver han egen konsultrörelse.

Åsa Skogsfors

Född 1972. Inträdde i styrelsen 2017.

Åsa är Head of Treasury på Nordic Entertainment Group AB. Mellan 2016 och 2018 hade hon liknande tjänst på Modern Times Group MTG AB. Hon har haft ledande befattningar inom Electrolux AB mellan åren 2001-2016. Under denna tid har Åsa bl. a. varit Head of Corporate Finance & Markets samt CIO för Electrolux pensionsstiftelse. Åsa har även varit anställd inom SEB.

Birgitta_Skold

Birgitta Sköld

Född 1954. Inträdde i styrelsen 2011.

Birgitta driver Konsultinnan AB samt arbetar som Senior Advisor på CV Search. Birgitta har bl.a. styrelseuppdrag i Konsultinnan AB, Kommunfullmäktige Lidingö Stad, Lidingö stads Kommunstyrelse, i Lidingöpartiet samt ersättare i direktionen för Storstockholms brandförsvar.

Annette Tiljander

Född 1951. Inträdde i styrelsen 2016.

Annette har varit vd för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och har arbetat som jurist och chef i olika befattningar i försäkringsbranschen. Annette är ledamot i Änke- och Pupillkassans valberedning, styrelseordförande i Svenska Pensionsstiftelsers Förening SPFA, en ideell förening för större pensionsstiftelser, i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse samt i Eniro 118 118 AB:s Pensionsstiftelse.

Lena Wenehult

Född 1958. Inträdde i styrelsen 2014.

Lena driver och har styrelseuppdrag i Wenehult & Partners AB och i försäkringsförmedlaren Säkra AB.

RÄKNA UT DIN PREMIE

VALBEREDNING

Magnus Dahlgren (ordförande), Mikael Elf, Annica Thorberg, Anna-Carin Torsell och Annette Tiljander.

 

Foton: Kate Gabor

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?