Livförsäkring för anställda

Genom att erbjuda dina anställda en livförsäkring med månadsutbetalning ger du dem ett extra skydd om det otänkbara skulle inträffa. Livförsäkringen underlättar ekonomiskt för den anställdes familj i en tid av förändring. 

Änkans livförsäkringar med månadsutbetalning

En livförsäkring med månadsutbetalning ersätter hela eller delar av inkomstbortfallet som uppstår för de anhöriga om den anställde avlider. Försäkringen betalas ut månadsvis under 5 år eller under en förvald försäkringstid. Om den anställde lever när försäkringstiden löper ut finns möjlighet till en slutåterbäring. Slutåterbäring och överskott går till den anställde, inte till företaget. 

Skatteregler

Änkans livförsäkring för anställda kan tecknas i en tjänstepensionsförsäkring (skatteklass P). I en tjänstepensionsförsäkring beskattas utbetalt försäkringsbelopp och slutåterbäringen som inkomst av tjänst. Premien är normalt avdragsgill för företaget.

Änkans återbäring

Vår återbäring är unik. När du tecknar en livförsäkring hos oss investerar vi din premie, som (förhoppningsvis) genererar avkastning. Tack vare våra placeringar har den anställde möjlighet till en slutåterbäring när försäkringen löper ut. Änkans genomsnittliga årliga avkastning på åtta procent har gjort att våra försäkringstagare har kunnat glädja sig åt decennier av stabila finanser och en välkommen återbäring.

Vill du veta mer eller teckna en försäkring?

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en passande livförsäkring.

Brita Kullström

Specialist på livförsäkringar

Eva-Marie Nogander

Specialist på livförsäkringar

Ring oss på

08-10 60 00