Livförsäkring för företagare

Änke- och Pupillkassans livförsäkring för företagare är framtagen för delägare i bolag samt för företag som vill försäkra nyckelmedarbetare. Pengarna från livförsäkringen underlättar ekonomiskt för efterlevande delägare att förvärva den avlidnes ägarandel, eller för företag att hitta någon som kan ersätta nyckelmedarbetaren.

En kompanjonförsäkring att lita på

Fåmansbolag består ofta av entreprenörer som tillsammans har förverkligat en idé, inte sällan med högt ekonomiskt risktagande och personligt borgensåtagande. En bra livförsäkring ger delägarna tryggheten och vetskapen att de kan fortsätta driva verksamheten om en delägare skulle avlida. 

En kompanjonförsäkring tecknas vanligtvis av samtliga delägare i ett bolag. Försäkringen betalas ut som ett engångsbelopp till överlevande delägare om någon av de försäkrade avlider. Valet av försäkringsbelopp baseras på hur mycket pengar överlevande delägare behöver för att förvärva den avlidnes ägarandel och driva företaget vidare.

Nyckelmedarbetarförsäkring – ekonomisk trygghet för företaget

Inom många företag finns en eller flera medarbetare med unik kompetens som är ovärderlig för verksamheten. I händelse av att en nyckelmedarbetaren avlider måste företaget snabbt hitta en ersättare med samma unika kompetens.

Syftet med Änkans nyckelmedarbetarförsäkring är att underlätta finansieringen av både tillfälliga och permanenta lösningar. Försäkringen tecknas och ägs av företaget och gäller så länge nyckelmedarbetaren är anställd på företaget.

Unika fördelar med Änkans livförsäkring

Änkans livförsäkring för företagare innehåller två unika fördelar – utöver det ekonomiska skyddet i livförsäkringen. Den ena fördelen är att vi kan vi sänka din premie under försäkringstiden. Den andra är att vi har möjlighet att betala tillbaka hela eller delar av den totala premiesumman i form av återbäring om du överlever din försäkring.

Förutsättningen för sänkt premie och återbäring är att Änke- och Pupillkassans verksamhet ger ett överskott. Bolagets goda ekonomi, dess kapitalförvaltning, höga konsolideringsnivå och bolagsform som ett ömsesidigt försäkringsbolag är några av faktorerna som gjort att vi hittills alltid har kunnat sänka premien och leverera återbäring. Vår genomsnittliga årliga avkastning på över åtta procent har gjort att våra försäkringstagare har kunnat dra nytta av decennier av stabila finanser och en välkommen återbäring.

Skatteregler

Änkans livförsäkring för företagare kan tecknas i en kapitalförsäkring. I en kapitalförsäkring (skatteklass K) är det utbetalda försäkringsbeloppet och slutåterbäringen fria från inkomstskatt. Premien är inte avdragsgill.

Vill du veta mer eller teckna en försäkring?

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en passande livförsäkring.

Brita Kullström

Specialist på livförsäkringar

Eva-Marie Nogander

Specialist på livförsäkringar

Ring oss på

08-10 60 00