Egenföretagaren med familj

Martin och Johanna

Martin (35 år) är elektriker med eget företag. Han är gift med Johanna (33 år) som jobbar 75 procent i en livsmedelsbutik. De har två barn (10 och 12 år) och bor i ett hus belånat till 2 miljoner kronor. Martin och Johanna har inte satt sig in i pensionssparande och Martin har bara avsatt mindre summor. Han har inte heller något efterlevandeskydd i sitt sparande.

Martin avlider

Johanna får omställningspension och förlängd omställningspension i sammanlagt två år. Omställningspension är ett tillfälligt ekonomiskt stöd som kan tillfalla den som är under 65 år och förlorar sin maka eller make, stödet kan förlängas för barnfamiljer. Barnen får barnpension i åtta respektive tio år. Johanna och barnen kommer troligen inte att ha råd att bo kvar i huset.

Vad kunde de ha gjort?

För att trygga familjens ekonomi på längre sikt kunde Martin och Johanna ha tecknat en livförsäkring med månadsutbetalning på till exempel 120 000 kronor per år som gäller till yngsta barnet fyller 20 år. De kunde också ha tecknat livförsäkringar på 1 miljon kronor vardera med varandra som förmånstagare.

Ring oss på

08-10 60 00