Familjen storstadspuls

Petter och Sara

Petter (48 år) och Sara (42 år) är gifta och har två barn (13 och 15 år). Petter arbetar 75 procent på bank och Sara är konsult på ett stort internationellt företag. Sara reser mycket i sitt jobb och Petter tar ett större ansvar för hemmet. Petter och Sara köpte nyligen sitt drömhus för 10 miljoner kronor i en närförort till en storstad. Villan är belånad ”upp till skorstenen” och de har bolåneskydd via banken.

Sara avlider

Sara hade kollektivavtal och familjen får full TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Men eftersom Sara hade valt bort återbetalningsskyddet i sin tjänstepension får familjen inget av det hon har avsatt till pension. Petter får omställningspension i två år. Omställningspension är ett tillfälligt ekonomiskt stöd som kan tillfalla den som är under 65 år och förlorar sin maka eller make, stödet kan förlängas för barnfamiljer. Barnen får barnpension till juni det året de fyller 20 år. Bolåneskyddet betalar av halva bolånet om 4 miljoner kronor. För att kunna bo kvar i familjens drömhus måste Petter klara av bolånet som nu är på 4 miljoner kronor.

Vad kunde de ha gjort?

För att trygga familjens ekonomi kunde Sara ha tecknat en livförsäkring med månadsutbetalning på 240 000 kronor per år med Petter som förmånstagare, kanske som bruttolöneavdrag via arbetsgivaren. Dessutom borde både Sara och Petter ha tecknat livförsäkringar på 4 respektive 2 miljoner kronor vardera med varandra som förmånstagare.

Ring oss på

08-10 60 00