Pensionärsparet

Ulf och Karin

Ulf (68 år) och Karin (66 år) har varit gifta i 20 år. Ulf slutade arbeta för fyra år sedan och har redan tagit ut en hel del tjänstepension. Han har en så kallad tiotaggarlösning – ett alternativ till ITP2 för den som är född före 1978 och som tjänat över tio inkomstbasbelopp per år – och har därför avstått från familjepensionen. Karin har lägre pension och får utfyllnad med garantipension. Tillsammans äger de en villa och ett fritidshus som är obelånade. Det finns inget testamente. Både Ulf och Karin har ett barn var från tidigare relationer.

Ulf avlider

Ulfs dotter ärver halva boet. För att kunna ge Ulfs dotter hennes arvsandel måste Karin omgående sälja det ena huset. Dessutom får hon behålla mindre än halva sparkapitalet eftersom hon valt att behålla andra värdeföremål som till exempel bilen. Karin får ingen änkepension och ingen omställningspension. Hon får ut ett litet belopp från TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Frågan är om Karin, med sin låga pension, kan klara alla utgifter när arvet är skiftat.

Vad kunde de ha gjort?

För att trygga ekonomin efter arvsskiftet med särkullbarn kunde Ulf och Karin ha tecknat livförsäkringar för varandra. Ulf borde ha tecknat en livförsäkring på 2 miljoner kronor med Karin som förmånstagare. Karin borde ha tecknat en livförsäkring på 1 miljon kronor med Ulf som förmånstagare.

Ring oss på

08-10 60 00