Samboparet

Albin och Emma

Emma avlider

Bolåneskyddet löses ut och täcker Emmas del av lånet som är 1,25 miljoner. Albin har kvar sitt lån på lika mycket. Paret har inget testamente, därför ärver inte sambon Albin. Det är istället Emmas bror som ärver henne. Det innebär att Emmas bror har rätt till halva värdet på lägenheten, alltså 1,25 miljoner kronor (eller mer om lägenheten har stigit i värde).

Om Albin vill bo kvar måste han ta ett till lån på 1,25 miljoner kronor för att köpa ut Emmas bror. Det är tveksamt om banken går med på det. Om Albin istället säljer lägenheten måste han dela det han får ut med Emmas bror. När lånet är betalt har Albin kvar 250 000 kronor (minus mäklararvode och eventuell vinstskatt). Med nya bolåneregler kan Albin köpa en ny bostad för högst 1,25 miljoner kronor.

Vad kunde de ha gjort?

För att trygga ekonomin och boendesituationen för varandra kunde Albin och Emma antigen ha gift sig eller testamenterat sina delar i lägenheten till varandra. Om de dessutom hade tecknat livförsäkringar på 1,5 miljoner kronor vardera, hade Albin haft fler valmöjligheter kring boendet.

Ring oss på

08-10 60 00