2023.11.1| Nyhet

“Varför väljer inte alla kunder ömsesidiga livbolag?”

Om du vill skapa en trygg framtid för dina nära och kära, är valet av livförsäkringsbolag ett av de mest avgörande besluten du kommer att fatta. Citatet i rubriken kommer från journalisten Ola Hellbloms debattinlägg hos Sak och Liv. Och vi kan bara hålla med: varför väljer inte alla ett ömsesidigt bolag när de tecknar livförsäkring?

Ömsesidiga bolag

Vad är ett ömsesidigt bolag? 

Innan vi tar upp fördelarna med ömsesidiga försäkringsbolag, går vi in på vad det egentligen innebär. Till skillnad från vinstdrivande bolag ägs ömsesidiga bolag av sina kunder. Hos ett livbolag innebär det att du blir delägare direkt när du tecknar en försäkring, och därför har möjlighet att påverka företagets riktning.

Stor ekonomisk fördel för kunder i ömsesidiga livbolag

Ömsesidiga bolag ägs alltså av sina kunder, inte av externa aktieägare. Det betyder att du som tecknar försäkring får ta del av bolagets eventuella överskott och vinster. Hos Änkan sker detta i form av lägre premier och återbäring. Premien ligger alltså stilla eller sänks med tiden, när det hos de flesta andra livbolag brukar vara tvärtom, att månads- eller årspremien höjs med tiden. Eftersom överskottet investeras långsiktigt finns det god chans till återbäring, du kan alltså få tillbaka en betydande del om du överlever din försäkring. 

Ola Hellbloms debattartikel i Sak och Liv lyfter att de samlade vinsterna i de sex största ömsesidiga livbolagen uppgår till 1 356 miljarder kronor under den senaste tioårsperioden. Motsvarande siffra för de sex största vinstdrivande livbolagen är 31,2 miljarder kronor. Detta visar på den betydande ekonomiska fördelen för kunder i ömsesidiga bolag. Ömsesidiga livbolag hade en något större marknadsandel med 50,1 procent av de inbetalda premierna under 2022, jämfört med 41,9 procent för vinstdrivande livbolag.

Fördelar med att ha livförsäkring hos Änkan

Änkan är ett ömsesidigt bolag, så alla våra kunder är delägare i bolaget Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. Detta bidrar inte bara till att skapa en nära och varm relation mellan oss som arbetar på Änkan och våra kunder. Du kan alltid lita på att vi sätter dina intressen i första rummet och att vi jobbar långsiktigt. När det går bra för bolaget går det bra för dig!

Som kund hos oss är du självklart inbjuden till årsstämman och har större insyn i verksamheten än hos ett privat livbolag. 

Vi erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar som passar alla möjliga behov, livssituationer och familjekonstellationer. Vi vill skapa trygghet och göra kloka affärer så att vi kan ge tillbaka till dig i form av återbäring och sänkta premier. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om våra lösningar för både privatpersoner och företagare.

Ring oss på

08-10 60 00