2023.02.15| Pressrelease

Änkans totalavkastning var 0,4 procent 2022

Änkan stod stadigt under 2022 och hade en totalavkastning på 0,4 procent, en riktigt bra avkastning under ett år med negativa siffror på finansmarknaderna. Under den senaste femårsperioden har den årliga avkastningen legat på drygt 9,5 procent, i genomsnitt.

Niclas Fredrikson om Änkans totalavkastning vd Änkan

En god avkastning på det förvaltade kapitalet, kombinerat med låga försäkrings- och driftkostnader har resulterat i ett gott resultat. Från januari är återbäringsräntan 16 procent. Det är den högsta nivån bland svenska livförsäkringsaktörer. Över de senaste fem åren har återbäringsräntan legat på 11 procent, i genomsnitt.

– Vi är såklart mycket stolta över det här och glada att räntehöjningen och vårt stabila bolag har uppmärksammats i både media och i vårt affärsnätverk, säger Niclas Fredrikson, vd på Änke- och Pupillkassan, eller Änkan, som det också kallas.

Långsiktighet är en viktig pelare i Änkans affärsmodell. Änke- och Pupillkassan är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag och alla som tecknar en försäkring blir delägare i bolaget. Över en lång period har både investeringsportföljen och själva försäkringsrörelsen gått bra.

– I tuffa tider är det inte ovanligt att hushållen drar in på just försäkringar och det oroar oss. Vi ser hur stor nytta våra livförsäkringar gör och önskar att fler förstod hur viktigt det är att ha ett bra skydd. Hela grunden för Änkans existens handlar just om att skapa lugn och bidra med framtidstro via ekonomisk trygghet, säger Niclas Fredrikson.

Kort om Änkan

Änkan är expert på livförsäkringar och vi erbjuder återbäring på livförsäkring, något som är unikt på marknaden. Änkans affärsidé är enkel och den har behållit sin kraft under snart 300 år; Vi skapar framtidstro och frihet för familjer, genom stabil och ekonomisk trygghet. Om familjens inkomst minskar på grund av dödsfall ska de efterlevande åtminstone inte lida ekonomiskt. Bolaget är stabilt och besitter stor kunskap och expertis kring livförsäkringar. Självklart har Änkans erbjudande utvecklats tillsammans med världen omkring oss. Familjer kan se ut på många olika sätt och det gör även våra livförsäkringar.

Kontakt: Niclas Fredrikson, vd för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige:
niclas.fredrikson@ankepupillkassan.se, 0768-17 13 77.

Ring oss på

08-10 60 00