2022.12.29| Pressrelease

Änkan höjer återbäringsräntan till 16 procent

Änke- och Pupillkassan höjer sina kunders återbäringsränta från 10 procent till 16 procent från och med den 1 januari 2023. Det innebär att Änkan fortsatt erbjuder marknadens högsta återbäringsränta.

Änkan höjer återbäringsräntan

Trots bistra tider och oro i världen är Änke- och Pupillkassans ekonomi god. Ett starkt resultat, god kostnadskontroll och en stabil ström av nya kunder gör att Änkans försäkringstagare nu får ta del av ett ännu större överskott.
 
Vi erbjuder återbäring på livförsäkring något som är unikt på marknaden. En livförsäkring med en premie som är garanterad och inte blir högre med åren och med en möjlighet att få tillbaka en slant när försäkringstiden löper ut. En försäkring som skapar lugn och frihet i form av ekonomisk trygghet.  

Att det finns ett så stort överskott nu beror på att portföljavkastning har varit väldigt god under året. Resultaten för försäkringsrörelsen har också gått över förväntan. En hållbar affärsmodell som är fördelaktig både för vår värld och ur avkastningssynpunkt.

 Vi höjer kraftigt eftersom vi har haft högre avkastning än vi hade räknat med. Långsiktigheten finns med i vår affärsmodell, alltid med målet att generera stabil utveckling för att värna framtida generationer. Det känns roligt att få ge tillbaka till våra kunder, säger Niclas Fredrikson.

Kort om Änkan

Änkan är expert på livförsäkringar och vi erbjuder återbäring på livförsäkring något som är unikt på marknaden. Änkans affärsidé är enkel och den har behållit sin kraft under snart 300 år; Vi skapar framtidstro och frihet för familjer, genom stabil och ekonomisk trygghet. Om familjens inkomst minskar på grund av dödsfall ska de efterlevande åtminstone inte lida ekonomiskt.

Bolaget är stabilt och besitter stor kunskap och expertis kring livförsäkringar. Självklart har Änkans erbjudande utvecklats tillsammans med världen omkring oss. Familjer kan se ut på många olika sätt och det gör även våra livförsäkringar.

Kontakt: Niclas Fredrikson, vd för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige:
niclas.fredrikson@ankepupillkassan.se, 0768-17 13 77.

Läs Dagens Industris artikel om höjningen
Aktuarie Fredrik Löfgren svarar på frågor om höjningen
Mer om hur premie och återbäringsränta bestäms

Ring oss på

08-10 60 00