2022.12.29| Nyhet

Hur kan Änkan höja återbäringsräntan så mycket?

Änke- och pupillkassan är ett av få livförsäkringsbolaget som ger återbäring på livförsäkring. Den 1 januari 2023 höjs återbäringsräntan från 10 procent till 16 procent. Hur är det möjligt? Aktuarie Fredrik Löfgren ger svar.

Fredrik Löfgren, aktuarie

Varför höjer ni plötsligt återbäringsräntan så mycket? 

Det beror helt enkelt på att resultatet har blivit bättre än vi räknat med. Investeringsportföljen har gått bra och vi har även haft ett bra resultat för själva försäkringsrörelsen.

Hur kan Änkans år ha varit så bra när andra kämpar?

Det beror framför allt på att långsiktighet är en del av affärsmodellen. Långsiktighet i placeringar och goda nyckeltal gör att vi kan investera i långsiktigt högavkastande tillgångar och det har genererat mer. Man kan säga att det blir som en positiv spiral. Änke- och Pupillkassan har ju funnits sedan 1740 och stått pall för några krig och pandemier. En enkel, men hållbar affärsmodell har bidragit till nöjda kunder och en stadig kassa. Det blir särskilt tydligt nu i lite tuffare tider.

Varför gör inte Änkan en engångsallokering som andra försäkringsbolag gör?

Hos andra bolag kan den som har tecknat en livförsäkring under vissa förutsättningar avsluta den när som helst. Den här osäkerheten gör att det blir viktigt att de ömsesidiga bolagen håller konsolideringen på rätt nivå hela tiden. Vid snabba och stora svängningar på de finansiella marknaderna kan bolagen tvingas till engångsallokering alternativt engångsreallokering av återbäring.

Änkan har ett upplägg som är lite annorlunda. Har du tecknat en försäkring här stannar du kvar tills försäkringstiden går ut, om dödsfall inte inträffat. Det gör också att vi inte får höja premien. Inget får bli sämre för den som har signat ett avtal. Vi får bara göra det bättre och det gör att vi måste vara lite mer försiktiga. Hos Änkan ligger premien på samma nivå hela tiden och den kan till och med sänkas med åren. Återbäringsräntan ligger även högre än hos andra bolag och brukar normalt sett ligga kvar ett bra tag på oförändrad nivå i och med den långsiktiga affärsmodellen.

Hur betalas återbäringen ut till Änkans kunder?

Änke- och pupillkassan är ett ömsesidigt företag och det innebär att alla som tecknar en försäkring blir delägare i bolaget. Det är en av grundbultarna i verksamheten – att alla kunder får del av återbäringen!

Det här görs på tre sätt: Först och främst kan den komma i form av premierabatt, premien blir alltså lägre än vad vi kom överens om vid tecknandet av försäkringen. En annan form av utdelning görs till efterlevande, som får utbetalningar en gång eller månadsvis, beroende på vad som bestämdes vid tecknandet av försäkringen. Det tredje sättet att få del av återbäringen gäller den som överlever sin försäkring. Det här är inget vi kan lova, men hittills har alla som överlevt sin försäkring fått en rejäl slant tillbaka.

Läs mer om hur Änkan sätter premien och hur försäkringarna kan generera överskott.

Ring oss på

08-10 60 00