2024.01.4| Nyhet

Tankar om året som gått

Ett turbulent år går nu mot sitt slut. Det har varit ett år som präglats av att världens centralbanker höjt sina styrräntor kraftigt för att tämja den höga inflationen. Det har också varit ett år präglat av geopolitisk oro, med fortsatt krig i Ukraina och uppblossande konflikter i Mellanöstern.

Niclas Fredrikson, Änkan

I Sverige har hushållen varit tyngda av högre räntor. Under 2023 har vi upplevt den lägsta ekonomiska tillväxten bland alla EU-länder. Men nu börjar ekonomiska bedömare försiktigt se ljuset i tunneln även om 2024 förväntas bli fortsatt tufft, inte minst på arbetsmarknaden.

Ett bra år för aktiemarknaden 

Aktie- och räntemarknaderna utvecklades väl 2023 efter en bra spurt. Att världens finansmarknader utvecklades så pass väl, var lite oväntat för många. Tidskriften The Economist har uttryckt det som att 2023 var ett år som var bra för aktieägare men riktigt dåligt för ekonomiska prognosmakare som inte fick många rätt i sina profetior.

Änkan står stark

Änkan uppvisade ett bra resultat 2023 – ett resultat som jag ber att få återkomma mer detaljerat kring på det nya året. Jag kan notera att Änkan, som är ett av världens äldsta livförsäkringsbolag, har vissa fördelar: vår kassa har byggts upp under snart 300 år och  genomlevt upp- och nedgång, krig och pandemier. Dessutom är Änkan ett ömsesidigt bolag, det vill säga ägt av våra kunder, en styrka som ofta glöms bort.

Under 2023 har vi gått i mål med den digitala transformeringen genom att migrera hela försäkringsbeståndet till ett nytt modernt försäkringssystem och samtidigt bytt ut ekonomi och lönesystem. Det är sannolikt den största förändringen bolaget någonsin genomfört under en så kort tid. Med dessa förändringar är vi inte bara det äldsta utan också ett av det modernaste försäkringsbolaget och vi står väl rustade för framtiden.

Livförsäkring allt viktigare

Jag upplever att behovet av våra produkter blir allt större. Vi har därför under 2023 ökat våra ansträngningar att verkligen förklara hur våra produkter faktiskt fungerar. Responsen på detta har varit mycket positiv. Min förhoppning är att vi ska ha möjlighet att presentera våra unika försäkringsprodukter för en ännu bredare publik under 2024.

Nu när julhelgerna är här vill jag tacka medarbetare, samarbetspartners och kunder för ännu ett fint år. Jag ser fram emot ett spännande 2024, tillsammans med er, och hoppas kunna välkomna fler nya kunder till Änkan.

God fortsättning!
Niclas Fredrikson, vd

Ring oss på

08-10 60 00