Guide till
skydd för efterlevande

LIVFÖRSÄKRING ELLER FAMILJESKYDD?

STARKA SKÄL ATT VÄLJA ÄNKANS EFTERLEVANDESKYDD

KONTAKTA OSS!

EFTERLEVANDESKYDD GER TRYGGHET

Det kan vara så svårt att tala om efterlevandeskydd att många väljer att inte göra det alls. Men det kan leda till ekonomisk otrygghet för våra nära och kära. För vad händer med familjens ekonomi när du eller din partner går bort? Kan bolånet betalas? Klarar sig familjen på en inkomst? Eller blir det svårt för de efterlevande att försörja sig?

För dig som äger ett företag tillsammans med andra kan det också vara klokt att planera för ert efterlevandeskydd inom bolaget.

GUIDANDE EXEMPEL

Varje familj är unik och har olika förutsättningar. Men utan efterlevandeskydd är vi sårbara i situationer där en livförsäkring eller ett familjeskydd skulle ha bidragit till de efterlevandes trygghet.

Nedan kan du se exempel som beskriver olika familjesituationer och följderna av att inte ha gjort något aktivt val av efterlevandeskydd.

Om du vill veta mer om vilket efterlevandeskydd som passar just din familj är du välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer om vår återbäring. https://www.ankepupillkassan.se/ekonomisk-information/

MARTIN OCH JOHANNA

Martin är 35 år och elektriker med eget företag. Han är gift med Johanna, 33 år, som har en trekvartstjänst i en livsmedelsbutik. De har två barn, tio och tolv år, och familjen bor i ett hus belånat till 2 miljoner kronor. Martin och Johanna har inte satt sig in i vad som gäller kring pensioner för deras del och Martin har bara avsatt mindre summor. Han har inte heller något efterlevandeskydd i sitt sparande.

MARTIN AVLIDER

Johanna får omställningspension och förlängd omställningspension i sammanlagt två år. Omställningspension är ett tillfälligt ekonomiskt stöd som kan tillfalla den som är under 65 år och förlorar sin maka eller make, stödet kan förlängas för barnfamiljer. Barnen får barnpension i åtta respektive tio år. Johanna och barnen kommer troligen inte att ha råd att bo kvar i huset.

VAD KUNDE DE HA GJORT?

För att trygga familjens ekonomi på längre sikt kunde Martin och Johanna ha tecknat ett temporärt familjeskydd på till exempel 120 000 kronor per år som gäller till yngsta barnet fyller 20 år. De kunde också ha tecknat livförsäkringar för dem själva på en miljon kronor vardera.

ULF OCH KARIN

Ulf, 68 år, och Karin, 66 år, har varit gifta i 20 år. Ulf slutade arbeta för fyra år sedan och har redan tagit ut en hel del tjänstepension. Han har en så kallad tiotaggarlösning, ett alternativ till ITP2 för födda före 1978 som tjänar över tio inkomstbasbelopp per år, och har därför avstått från familjepensionen. Karin har lägre pension och får utfyllnad med garantipension. Tillsammans äger de en villa och ett fritidshus som är obelånade. Det finns inget testamente. Både Ulf och Karin har ett barn var sedan tidigare relationer.

ULF AVLIDER

Ulfs dotter får genom arv halva boet. För att klara av att ge Ulfs dotter hennes arv, måste Karin omgående sälja det ena huset. Dessutom får hon mindre än halva sparkapitalet kvar eftersom hon valt att behålla andra värdeföremål som till exempel bil. Karin får ingen änkepension och ingen omställningspension. Hon får ut ett mindre belopp från TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Frågan är om Karin, med sin låga pension, kan klara alla utgifter när arvet är skiftat?

VAD KUNDE DE HA GJORT?

För att trygga ekonomin efter arvsskiftet med särkullsbarn kunde de ha tecknat livförsäkringar för varandra. Ulf borde ha tecknat en livförsäkring på 2 miljoner kronor till förmån för Karin. Karin borde ha tecknat en livförsäkring på 1 miljon kronor till förmån för Ulf.

ALBIN OCH EMMA

Albin och Emma är sambo och båda är 32 år. De har köpt en bostadsrätt tillsammans för 3 miljoner kronor och har ett gemensamt lån på 2,5 miljoner kronor. Bostadsaffären gick snabbt och paret trodde de skyddade sig när de tog ett bolåneskydd via banken. Ingen av dem har skrivit testamente.

EMMA AVLIDER

Bolåneskyddet löses ut och den täcker Emmas del av lånet som är 1,25 miljoner. Albin har kvar sitt lån på lika mycket. Utan testamente ärver inte sambo, utan det är Emmas bror som ärver henne. Det innebär att han har rätt till halva värdet på lägenheten, alltså 1,5 miljoner kronor (eller mer om värdet stigit).

Om Albin vill bo kvar måste han ta ett till lån på 1,5 miljoner kronor för att köpa ut Emmas bror. Det är tveksamt om banken vill gå med på det. Om han i stället väljer att sälja lägenheten, ska han dela det han får med Emmas bror. När lånet är betalt har Albin kvar 250 000 kronor (minus mäklararvode och eventuell vinstskatt). Med nya bolåneregler kan Albin köpa en ny bostad för högst 1,25 miljoner kronor.

VAD KUNDE DE HA GJORT?

För att trygga ekonomin och boendesituationen för varandra kunde Albin och Emma antigen ha gift sig eller testamenterat sina delar i lägenheten till varandra. Om de dessutom hade tecknat livförsäkringar på 1,5 miljoner kronor vardera, hade Albin haft fler valmöjligheter kring boendet.

LINDA

Linda är 29 år och ensamstående med två barn, fem och sju år. Linda och hennes syster Mia står varandra nära och Linda vet att om något händer henne är systern beredd att ta hand om barnen. Linda arbetar på ett it-företag och Mia pluggar till läkare och är klar om fem år. Linda har tjänstepension med återbetalningsskydd enligt privat avtal, men eftersom hon inte har jobbat så länge är det än så länge inte så mycket på pensionskontot. Hon har bara en mindre buffert på banken.

LINDA AVLIDER

Barnen får allmän barnpension till juni det året de fyller 20 år och Mia får underhållsstöd för barnen. Lindas inbetalade pension ger dem ungefär ytterligare 1 000 kronor i månaden under fem år. Mia kan inte ta över Lindas bolån eftersom hon är studerande. Om Mia kan hitta en hyreslägenhet skulle hon troligen få bostadsbidrag.

VAD KUNDE HON HA GJORT?

För att trygga familjens ekonomi kunde Linda ha tecknat ett temporärt familjeskydd på 120 000 kronor per år med sin syster Mia som förmånstagare. Linda borde också ha tecknat en livförsäkring på 1,5 miljoner kronor med barnen som förmånstagare.

PETTER OCH SARA

Petter, 48 år, och Sara, 42 år, är gifta och har två barn, 13 och 15 år gamla. Petter arbetar 75 procent på bank och Sara är konsult i ett stort internationellt företag. Sara reser mycket i sitt jobb och Petter tar ett större ansvar för det praktiska i hemmet. Petter och Sara köpte nyligen sitt drömhus i en närförort till storstaden för 10 miljoner kronor. Villan är belånad ”upp till skorstenen” och de har bolåneskydd via banken.

SARA AVLIDER

Sara hade kollektivavtal och familjen får full TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Men eftersom Sara hade valt bort återbetalningsskyddet i sin tjänstepension, får familjen inget av det hon har avsatt till pension. Petter får omställningspension i två år. Omställningspension är ett tillfälligt ekonomiskt stöd som kan tillfalla den som är under 65 år och förlorar sin maka eller make, stödet kan förlängas för barnfamiljer. Barnen får barnpension till juni det året de fyller 20 år. Bolåneskyddet betalar av halva bolånet om 4 miljoner kronor. För att kunna bo kvar i familjens drömhus måste Petter klara av bolånet som nu är på 4 miljoner kronor.

VAD KUNDE DE HA GJORT?

För att trygga familjens ekonomi kunde Sara ha tecknat ett tidsbegränsat familjeskydd på 240 000 kronor per år med Petter som förmånstagare, kanske som bruttolöneavdrag via arbetsgivaren. Dessutom borde både Sara och Petter ha tecknat livförsäkringar på 4 respektive 2 miljoner kronor vardera med varandra som förmånstagare.

ELLA, EMIL OCH ELIN

Ella, Emil och Elin driver ett arkitektföretag tillsammans. Efter många tuffa år går företaget nu bra och omsätter 7 miljoner kronor med en vinst på 1 miljon kronor. 

EMIL AVLIDER

Ella och Elin vill gärna driva företaget vidare. De har jobbat hårt och målmedvetet och nu när företaget börjar ge vinst vill de inte börja om på nytt. Det innebär att Ella och Elin måste köpa ut Emils arvtagare, som är hans tre syskon, ur företaget. En värdering baserad på de senaste årens goda siffror gör det omöjligt för Ella och Elin att klara det.

VAD KUNDE DE HA GJORT?

För att trygga verksamhetens ekonomi kunde Ella, Emil och Elin ha skrivit ett kompanjonavtal med förköpsrätt för kompanjonerna och tecknat kompanjonförsäkringar.

•        Ella – en försäkring på Emil och en på Elins liv.

•        Emil – en försäkring på Ella och en på Elins liv.

•        Elin – en försäkring på Ella och en på Emils liv.

Bolagets värde är 9 miljoner kronor. När Emil dör, betalas det ut 1,5 miljoner kronor till Ella och 1,5 miljoner kronor till Elin, vilket skulle innebära att Ella och Elin kan köpa ut Emil syskon.

LÄS MER

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?