Guide till
skydd för efterlevande

LIVFÖRSÄKRING ELLER FAMILJESKYDD?

  • Livförsäkring – betalas ut som ett engångsbelopp till den du väljer.
  • Familjeskydd – betalas ut som ett månadsbelopp under den period du har valt till dina närmaste.

KONTAKTA OSS!

LIVET EFTER DÖDEN. INGET ATT BLUNDA FÖR

Det finns scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom familjen. Och visst kan man leva med det. Det är det många som gör. Men frågan är bara vad som händer med familjens ekonomi den dagen när det händer som inte får hända. När någon dör.

LÄS VÅRA EXEMPEL!

Varje familj är unik. Men för att ge en uppfattning om hur sårbara vi ändå är generellt sett, har vi tagit fram sex fiktiva fall. De beskriver olika familjesituationer och följderna av att man inte har gjort några aktiva val, eller att valet blivit fel.

Läs dem, förhoppningsvis kan du hitta en beskrivning som påminner om din egen situation.

BOSSE OCH EVA

Bosse är 35 år och elektriker med eget företag. Eva är 33 år och har en trekvartstjänst i en mataffär. De har två barn, tio och tolv år. Familjen bor i ett hus belånat till 2 miljoner kronor. Bosse arbetar mycket och har inte haft tid att sätta sig in i det där med pensioner. Han har satt av lite då och då men det är bara mindre summor och han har inget efterlevandeskydd i detta sparande.

BOSSE DÖR

Eva får omställningspension och förlängd omställningspension i sammanlagt två år. Barnen får barnpension i åtta respektive tio år. De kommer troligen inte att ha råd att bo kvar.

VAD BORDE DE HA GJORT?

Bosse och Eva borde ha tecknat ett temporärt familjeskydd på till exempel 120 000 kronor per år som gäller till yngsta barnet fyller 20 år samt livförsäkringar på 1 miljon kronor vardera för Bosse och Eva.

ULF OCH KARIN

Ulf och Karin har varit gifta i 20 år. Ulf är i dag 68 år och Karin 66 år. Ulf slutade arbeta för fyra år sedan och har redan tagit ut en hel del tjänstepension. Han har en så kallad tiotaggarlösning och har därmed avstått från familjepensionen. Karin har lägre pension och får utfyllnad med garantipension. De har en villa och ett fritidshus. Båda husen är i stort sett obelånade. Det finns inget testamente. De har ett barn var sedan tidigare.

ULF DÖR

Ulfs dotter får genom arv halva boet. För att klara det måste Karin omgående sälja det ena huset. Dessutom får hon mindre än halva sparkapitalet kvar eftersom hon valt att behålla andra värdeföremål, bil med mera. Karin får ingen änkepension och ingen omställningspension. Hon får ut ett mindre belopp från TGL. Frågan är om Karin, med sin låga pension, kan klara alla utgifter när arvet är skiftat?

VAD BORDE DE HA GJORT?

De borde ha tecknat livförsäkringar för varandra. Ulf borde ha tecknat en livförsäkring på 2 miljoner kronor till förmån för Karin. Karin borde ha tecknat en livförsäkring på 1 miljon kronor till förmån för Ulf.

ALBIN OCH RITA

Albin och Rita är sambo och båda är 32 år. De har köpt en bostadsrätt tillsammans för 3 miljoner kronor och har lån på 2,5 miljoner kronor. Bostadsaffären gick snabbt och de trodde de skyddade sig när de tog ett bolåneskydd via banken. De har inget testamente.

RITA DÖR

Bolåneskyddet löses ut och den täcker Ritas del av lånet, 1,25 miljoner kronor. Albin har kvar sitt lån på lika mycket. Ritas bror ärver henne. Det innebär att han har rätt till halva värdet på lägenheten, alltså 1,5 miljoner kronor.

Om Albin vill bo kvar måste han få ett lån till. Denna gång på 1,5 miljoner kronor. Det är tveksamt om banken vill gå med på det. Om han väljer att sälja lägenheten ska han dela det han får med Ritas bror. När lånet är betalt har Albin kvar 250 000 kronor (minus eventuell vinstskatt, mäklararvode och dylikt). Med nya bolåneregler kan Albin köpa en bostad för högst 1,25 miljoner kronor.

VAD BORDE DE HA GJORT?

De borde ha gift sig eller skrivit testamente. Dessutom borde de ha tecknat livförsäkringar på 1,5 miljoner kronor vardera.

LINDA

Linda är 29 år och ensam mamma med två barn, fem och sju år. Linda och hennes syster Mia står varandra nära och Linda vet att om något händer henne är systern beredd att ta hand om barnen. Linda arbetar på ett it-företag som assistent och Mia pluggar till läkare och är klar om fem år. Linda har tjänstepension med återbetalningsskydd enligt privat avtal, men ännu har det inte blivit så mycket på pensionskontot. Hon har bara en mindre buffert på banken.

LINDA DÖR

Barnen får högre allmän barnpension tills de är 19–20 år och Mia får underhållsstöd för barnen. Lindas inbetalade pension ger dem ungefär 1 000 kronor i månaden i fem år. Mia kan inte ta över Lindas bolån eftersom hon inte har några inkomster. Får de tag i en hyreslägenhet kan de troligen få bostadsbidrag.

VAD BORDE HON HA GJORT?

Linda borde ha tecknat ett temporärt familjeskydd på 120 000 kronor per år med Mia som förmånstagare samt en livförsäkring på 1,5 miljoner kronor med barnen som förmånstagare.

SARA OCH PETER

Sara, 42, och Peter, 48, är gifta och har två barn, 13 och 15 år gamla. Sara arbetar 75 procent på bank och Peter är konsult i ett stort internationellt företag. Peter reser mycket i sitt jobb och Sara tar hand om allt det praktiska. De köpte nyligen sitt drömhus i en närförort till storstaden för 10 miljoner kronor. Villan är belånad ”upp till skorstenen” och de har bolåneskydd via banken.

PETER DÖR

Peter hade kollektivavtal och familjen får full TGL. Men Peter hade valt bort återbetalningsskyddet i sin tjänstepension så familjen får inget av det han har satt av till pension. Sara får omställningspension i två år och barnen får allmän barnpension. För att kunna bo kvar måste Sara klara av bolånet som nu är på 4 miljoner kronor.

VAD BORDE DE HA GJORT?

Peter borde ha tecknat ett tidsbegränsat familjeskydd på 240 000 kronor per år med Sara som förmånstagare, kanske som bruttolöneavdrag via arbetsgivaren?

Dessutom borde Peter och Sara ha tecknat livförsäkringar på 4 respektive 2 miljoner kronor vardera med varandra som förmånstagare.

TITTI, TURE OCH TINA

Titti, Ture och Tina har ett arkitektföretag tillsammans. Efter många tuffa år går företaget nu bra och omsätter 7 miljoner kronor med en vinst på 1 miljon kronor.

TURE DÖR

Titti och Tina vill kunna driva företaget vidare. De har investerat så mycket arbete i företaget och det börjar äntligen ge vinst. De vill absolut inte behöva börja om på nytt. Det innebär att de behöver kunna köpa ut Tures arvtagare, som är hans tre syskon, ur företaget. En värdering baserad på de senaste årens goda siffror gör det omöjligt för Titti och Tina att klara det.

VAD BORDE DE HA GJORT?

De borde ha skrivit ett kompanjonavtal med förköpsrätt för kompanjonerna och tecknat kompanjonförsäkringar.

  • Titti – en försäkring på Ture och en på Tinas liv
  • Tina – en försäkring på Titti och en på Tures liv
  • Ture – en försäkring på Titti och en på Tinas liv

Bolagets värde är 9 miljoner kronor. När Ture dör, betalas det ut 1,5 miljoner kronor till Titti och 1,5 miljoner kronor till Tina, vilket gör att de kan köpa ut Tures syskon.

LÄS MER

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?